..:: Prestaties
Eenvoudige wetenschap

Hoe meer zuurstof dat je opneemt hoe meer de aërobe
ademhaling (het gebruik van zuurstof) zal verbeteren.
|
Aërobe ademhaling is 15 – 19 keer meer effectief bij
het produceren van energie dan anaërobe ademhaling
|
Naarmate het zuurstoftekort in het lichaam toeneemt kan dit leiden tot
verzuring hetgeen krampen, uitputting en vermoeidheid van de spieren veroorzaakt.
|
Hoe groter de behoefte aan zuurstof, hoe meer koolstofdioxide wordt geproduceerd. De aanmaak van CO zorgt dan voor een significante vermindering van de aanmaak van zuren en afvalstoffen. (in scheikunde: 602 + C6H12O6 -> 6CO2 + 6H2O + energie)
|
Hoe meer zuurstof in het lichaam aanwezig is hoe effectiever het proces van Bèta Oxidatie verloopt. Bèta Oxidatie is verwijderen en converteren van afvalstoffen en zuren welke in de lever worden opgeslagen naar meer bruikbare vormen van energie.

   

Prestatieverbetering is meetbaar

OXYGIZER verbetert aantoonbaar prestaties tijdens zware fysieke inspanningen en versnelt het herstel. Universitair Professor Dr. Wolfgang Marktl (Hoofd van het Wetenschappelijk Instituut voor Medische Fysiologie van de Universiteit van Wenen) en zijn onderzoeksteam hebben hiernaar wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hun onderzoeken hebben de effectieve invloed van OXYGIZER op de fysiologische prestaties bewezen.

   
Hartritme

De feiten bij (basis) conditietraining: van de 40 deelnemers aan het experiment die Oxygizer dronken hadden alle deelnemers een significant lagere polsslag tijdens perioden van zware fysieke inspanning. Het sensationele was dat de ademdiepte toenam, de adem frequentie afnam en het hart bij gelijkblijvende (maximale) trainingsinspanning aanzienlijk minder hoefde te pompen. HR: volledige ergonmetrische cyclus (klik voor vergroting op de afbeelding).

   
Co2 uitstoot

Alle deelnemers die Oxygizer dronken hadden een significant lagere CO2 waarde in de lucht die ze uitademde. Dit betekent dat het lichaam aanzienlijk minder zuurstof nodig heeft voor een efficiënte doorbloeding van de spieren waardoor de aërobe fase verlengd wordt ten gunste van het optimaal verbranden van vet. Co2: volledige ergonmetrische cyclus (klik voor vergroting op de afeelding).

   
Melkzuurwaarde

Het ware geheim van het succes van Oxygizer bij uithoudingssporten. Bij alle deelnemers die Oxygizer dronken bleek de melkzuurwaarde in het bloedplasma aanzienlijk lager te liggen. Met andere woorden: het lichaam heeft bij een toename van anaërobe energie meer zuurstof ter beschikking waardoor de spieren minder snel verzuren.Melkzuur: volledige ergonmetrische cyclus (klik voor vergroting op de afbeelding).